Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā Carnikavas novadā no 2019. gada 1. janvāra


Vides pakalpojumu sniedzējs SIA “Clean R” informē, ka ar 2019. gada 1. janvāri Carnikavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam ar 2019. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tāpat informējam, ka maksas pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 35,00 uz EUR 43,00 par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu.

Saistībā ar augstākminētajām izmaiņām no 2019. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No minētā datuma tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 14,94 EUR (ieskaitot PVN). Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centru zvanot: 67111001 vai rakstot: kc@cleanr.lv

PIEVIENOTIE DOKUMENTI