Apkures sezonas 2015 izmaksu un siltumenerģijas patēriņa kopsavilkums daudzdzīvokļu mājām


Ādažu Namsaimnieks iepazīstina ar izmaksu un siltumenerģijas patēriņa kopsavilkumu par 2015.gada apkures sezonu.

Kā redzams tabulā (skat. zemāk sadaļā PIEVIENOTIE DOKUMENTI) norādītajos datos, tad izmaksas par 1m2 dažādās mājās ir ļoti atšķirīgas. Tas saistīts ar māju energo noturību un to tehnisko stāvokli. Tāpat mēs varam redzēt, ka dzīvot renovētā mājoklī ir izdevīgāk!.

Vērtējot salīdzinošos datus ar 2014.gadu varam redzēt, ka 2015 gadā apkures rēķini ir bijuši mazāki! Tas saistīts ar siltumnoturības un siltumsistēmas uzlabojumiem mājās, kas summējies mazākā siltumenerģijas patēriņā. 2014.gadā kopējais saražotās siltumenerģijas daudzums bija 7803 MWh, bet 2015.gadā 7490 MWh, kā arī samazinājusies saražotās MWh cena! Tabulā Nr.3 varam redzēt siltumenerģijas patēriņu pa mājām par 2014 un 2015.gadu!

Atkārtoti aicinām māju iedzīvotājus domāt par energo-taupības pasākumiem un apkures sezonā būt atbildīgiem par siltuma zudumiem kas tiek radīti: atstājot atvērtas ieejas durvis, koridoru un pagraba logus, jo arī tas būtiski ietekmē mājas siltuma patēriņu.

Vēdināšanu dzīvokļos iesakām veikt ar pilnībā atvērtu logu 1-2x dienā, bet ne ilgāk par 15min. Nevajadzētu izmantot logu vēdināšanas režīmā (atgāzts logs) un atstāt to uz ilgu laiku. Tas rada nevajadzīgus siltuma zudumus un nesniedz vajadzīgo gaisa apmaiņu.

Tāpat atgādinām, ka jebkāda nesaskaņota iejaukšanās apkures sitēmā (radiatoru, cauruļu nomaiņa, jaunu mezglu izbūve) pasliktina siltuma cirkulāciju, līdz ar to jāpatērē vairāk siltuma, lai nodrošinātu dzīvoklī nepieciešamo siltuma komfortu!

Būsim atbildīgi un taupīsim siltumu!

Apkures maksas salīdzinājums 2015

PIEVIENOTIE DOKUMENTI