Mēs – Ādažiem!


Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji!

Ir noslēdzies vēl viens gads, kurā mēs ar Jums kopā, plānojot un īstenojot esam paveikuši daudz labu darbu, kas uzlabo vidi, kurā dzīvojam.

Dzīvojamo māju īpašnieki un iedzīvotāji būs pamanījuši vairākas pārmaiņas, kas uzlabo ne tikai mājas izskatu, bet arī atvieglo ikdienas gaitas. Šogad ir izbūvēti trīs atkritumu savākšanas laukumi, kas nodrošina tīrāku un sakoptāku apkārtējo vidi un palīdz samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu.

bilde1

Kadagas iedzīvotāji būs ievērojuši izmaiņas dzīvojamo māju fasādēs (Kadaga – 5) – nomainīti morāli un fiziski novecojušie jumtiņi virs koplietošanas ieejas durvīm. Bet visbūtiskākais ir tas, ka ēkai ir nomainīts jumts, kas ilgāku periodu bija kā apgrūtinājums augšējos stāvos dzīvojošiem iedzīvotājiem.

Bilde 2

Savukārt, Kadaga – 10 un Garkalnes „Ozolu” mājas iedzīvotāji var priecāties par nomainītām ieejas durvīm, kas uzlabo vizuālo un estētisko skatu. Arī uz Kadaga – 9 mājas ieejas kāpnēm uzstādītas metāliskās margas, kas atvieglo pārvietošanos īpaši ziemas apstākļos – slidenā laikā. Gaujas 25, k.1 un k.2., un Pasta ielas 6 nama iedzīvotāju ērtībām ir atjaunoti ieejas lieveņa betona segumi un pakāpieni.

Bilde 3

Lai optimizētu ēkās mikroklimatu dzīvojamās ēkās Kadaga – 7, Kadaga – 8, Kadaga – 11, ir veikta paneļu šuvju hermetizācija.

Savukārt Ādažu centra mājā Gaujas 25, k.1 dzīvokļu īpašnieki kopīgi nolēma un nomainīja vecos koplietošanas logus, pret jauniem siltumefektivitātes prasībām atbilstošiem PVC logiem.

Bilde 4

Lai netiktu bojāta dzīvojamās ēkas īpašuma fasāde un sekmēta lietus ūdeņu novadīšana Pirmās ielas 33, 37, 43 ēkās tika veikta jumta tekņu tīrīšana un renovācija.

Lai iepriecinātu pašus mazākos Podnieku ciema iedzīvotājus dzīvojamās ēku pagalmā tika veikti labiekārtošanas darbi bērnu rotaļu laukumā, papildinot smilšu krājumus.

Mājai Ūbeļu ielā 17 tika veikti tehniski uzlabojumi, kas netika izdarīti būvniecības laikā, t.i. tika pārbūvēti dabīgās ventilācijas un kanalizācijas izvadi ēkas bēniņos. Kā arī tika uzstādīti jumtiņi virs ieejas koplietošanas durvīm. 2016. gadā, līdzīgi darbi tiek plānoti veikt arī ēkās Ūbeļu ielā 16 un 3.

Lai nodrošinātu sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu ēkās tika veikti deratizācijas un dezinsekcijas darbi.

Priecājamies saņemt pozitīvu novērtējumu no Ādažos esošo biroju ēku un ražošanas telpu īpašniekiem, kas atzinīgi novērtējuši SIA “Ādažu Namsaimnieks” augsto kvalitāti telpu uzkopšanas jomā, izmantojot mūsdienīgu un profesionālu tehniku.

Privātmāju iedzīvotāji ir izmantojuši un izmantos arī 2016. gadā zāles pļaušanas pakalpojumus vasarā, bet ziemā – sniega tīrīšanu.

Jūsu ērtībām esam ļoti daudzās mājās nomainījuši bojātos, nolietojušos stāvvadus uz jaunām mūsdienīgām komunikācijām.

Bilde 5

Pateicamies iedzīvotājiem par pacietību, izpratni un sadzīvošanu ar neērtībām remontdarbu laikā.

2016.gadā tiek plānoti renovācijas un atjaunošanas darbi Pirmās ielas ēkās 23, 29, 43 un Pasta ielas 4 ēkā.

Lai uzlabotu dzīvojamo māju energoefektivitāti, 2016. gadā tiek plānots veikt ēku atjaunošanas un siltināšanas darbus, kas jūtami ietaupīs jūsu izdevumus par apkuri. Šobrīd jau notiek tehniskās dokumentācijas izstrāde un tiek gaidīti Ministru Kabineta izstrādātie un apstiprinātie noteikumi līdzfinansējuma saņemšanai.

Vienmēr esam centušies būt noderīgi tieši JUMS!

Sacīts, darīts!

Uzlīmes AN_mazā-03

 

PIEVIENOTIE DOKUMENTI