2014.gada māju ieņēmumu-izdevumu pārskats


ar kuriem varat iepazīties mājas lapā www.adazunamsaimnieks.lv/e-serviss sadaļā Dokumenti.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI