Ādažos būtiski uzlabojas situācija namu apsaimniekošanā


SIA “Ādažu namsaimnieks” apsaimniekošanā bija tikai astoņas daudzdzīvokļu mājas, vēl astoņas bija privāto apsaimniekotāju pārraudzībā, bet pārējām mājām vispār nebija profesionāla apsaimniekotāja, kā arī tika saņemts desmitiem sūdzību par apsaimniekotāju darba kvalitāti, raksta nra.lv.

Pirms gada notika izmaiņas SIA “Ādažu namsaimnieks” valdē – par tās valdes locekli ievēlēts Juris Krūze. Šāds pašvaldības lēmums ir devis cerēto rezultātu, un, lai arī kā daudziem negribas to atzīt, uzņēmuma vadītājs visbiežāk ir kopējā darba kvalitātes atslēga.

“Pārņemot uzņēmuma vadību, tā apsaimniekošanā bija astoņas daudzdzīvokļu mājas, tagad to skaits ir pieaudzis līdz 25. Līdz ar to varam droši teikt, ka esam lielākā namu apsaimniekošanas sabiedrība Ādažu novadā,” teic J. Krūze. “Redzot mūsu darba kvalitāti, ieskaitot prognozējamās izmaksas, darbu nepārtrauktību, ieinteresētību māju sakārtošanā un vairākus citus procesus, kas iedzīvotājiem nodrošina komfortablu dzīves vidi, arvien vairāk māju iedzīvotāji izsaka uzticību “Ādažu namsaimniekam” un izvēlas mūsu pakalpojumus.”Juris Krūze

Lai arī apsaimniekojamo māju skaits ir vairāk nekā dubultojies, uzņēmumā, tostarp siltumapgādē un ciemata teritorijas uzkopšanā, nodarbināto skaits palielinājies tikai par divām štata vietām, sasniedzot 28 cilvēkus.

SIA “Ādažu namsaimnieks” sākusi aktīvu iedzīvotāju informēšanu par dzīvojamā fonda siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, ko 50 % apmērā no attiecināmajām izmaksām apmaksā ES fondi. “Par energoefektivitātes uzlabošanu jādomā visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri iegādājušies mājokļus padomju laikos celtajās mājās. Vispirms ir jāveic energoaudits, lai novērtētu faktisko ēkas stāvokli, aprēķinātu iespējamos renovācijas izdevumus un ieguvumus, kā arī izstrādātu turpmāko rīcības plānu. Uzsvēršu, ka energoaudita izdevumus līdz 300 latiem Ādažos apmaksā pašvaldība. Ir jau pirmie rezultāti īpašnieku aktivitātē atbalstīt renovāciju un iesniegti projekti to realizācijai LIAA,” skaidro uzņēmuma vadītājs.

Avots: nra

PIEVIENOTIE DOKUMENTI