Ādažu Namsaimnieks uzstādītie mērķi sāk iemiesoties dzīvē


Ādažu Namsaimnieks apsaimniekošanā ir 23 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

Kā nozīmīgu panākumu mūsu uzņēmuma darbības laikā, gribu atzīmēt Podnieku ciema pārnākšanu pie Ādažu Namsaimnieks.

Tas ir darbs, ko esam veikuši kopā ar māju vecākiem, tas ir darbs, ko esam darījuši, lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu nepārtrauktību.

Mums uzticas aizvien vairāk un vairāk. Iedzīvotāji novērtē atklātību un godīgumu, kas ir Ādažu Namsaimnieks darbības pamatprincips.

Kā nākamais un stratēģiskais solis, pie kura strādā Ādažu Namsaimnieks sadarbībā ar Ādažu novada domi, ir novada siltumapgādes stratēģijas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Tas tiek darīts, lai rūpīgi izvērtētu siltuma ražošanas stratēģiju nākamiem periodiem un spētu atrast mehānismus, lai samazinātu vai noturētu esošā līmenī siltumenerģijas izmaksas.

Kā ļoti svarīgu uzskatām, māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Mēs strādājam ar katru no daudzdzīvokļu māju kopībām, lai pārliecinātu par nepieciešamību izmantot finanšu instrumentu, ko piedāvā Ādažu novada dome, tas ir –  atbalsts energoaudita veikšanai, kura rezultātā mājām būtu iespējams novērtēt to atbilstību mūsdienu siltumnoturības prasībām. ēkas energoaudits un ēkai izsniegtais energosertifikāts ir pirmais solis, lai saprastu, ko darīt tālāk –  vai tie būtu pasākumi, ko māju iedzīvotāji var veikt ar saviem spēkiem, vai pilna vai daļēja renovācija.

Ja jūsu mājai vēl nav veikts energoaudits, aicinam griezties Ādažu Namsaimnieks, mēs palīdzēsim nokārtot formalitātes un dosim padomu kā labāk rīkoties!

Šis ir ļoti būtisks brīdis saprast, ka mums visiem kopā ir mērķtiecīgi jāstrādā, lai uzlabotu māju energoefektivitāti, jo cerības, ka siltuma ražošanas izmaksas kritīsies, ir diezgan niecīgas. Tāpēc, kā nozīmīgs faktors siltuma rēķinu samazināšanai ir māju energoefektivitātes pasākumi. Pareizas plānošanas un darbības rezultātā var sasniegt (tas nozīmē arī apkures rēķina) 30-50% efektivitāti.

Mājoklis ir viens no nozīmīgākajiem cilvēka dzīves kvalitātes rādītājiem. Mūsu kopīgais mērķis ir nodrošināt mājokļu efektīvu izmantošanu, t.sk. progresīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, mājokļu atjaunināšanu un modernizēšanu,  dzīvojot komfortablā vidē ar prognozējamām izmaksām!

Sacīts – Darīts!

 

Juris Krūze

Ādažu Namsaimnieks

valdes loceklis

PIEVIENOTIE DOKUMENTI