Apkures sezonas 2014 izmaksu kopsavilkums


Kā redzams tabulā (skat. zemāk sadaļā PIEVIENOTIE DOKUMENTI) norādītajos datos, tad izmaksas par 1m2 dažādās mājās ir ļoti atšķirīgas. Tas saistīts ar māju energo noturību un to tehnisko stāvokli. Tāpat mēs varam redzēt, ka dzīvot renovētā mājoklī ir izdevīgāk!.

Atkārtoti aicinām māju iedzīvotājus domāt par energo-taupības pasākumiem un apkures sezonā būt atbildīgiem par siltuma zudumiem kas tiek radīti: atstājot atvērtas ieejas durvis, koridoru un pagraba logus, jo arī tas būtiski ietekmē mājas siltuma patēriņu.

Vēdināšanu dzīvokļos iesakām veikt ar pilnībā atvērtu logu 1-2x dienā, bet ne ilgāk par 15min. Nevajadzētu izmantot logu vēdināšanas režīmā (atgāzts logs) un atstāt to uz ilgu laiku. Tas rada nevajadzīgus siltuma zudumus un nesniedz vajadzīgo gaisa apmaiņu.

Tāpat atgādinām, ka jebkāda nesaskaņota iejaukšanās apkures sitēmā (radiatoru, cauruļu nomaiņa, jaunu mezglu izbūve) pasliktina siltuma cirkulāciju, līdz ar to jāpatērē vairāk siltuma, lai nodrošinātu dzīvoklī nepieciešamo siltuma komfortu!

Būsim atbildīgi un taupīsim siltumu!

 

Apkures sezonas 2014 siltuma patēriņa un izmaksu kopsavilkums

PIEVIENOTIE DOKUMENTI