Daudzdzīvokļu namu lodžiju iestiklošana kļuvusi vienkāršāka


ja būvvaldē ir saskaņota skice visa daudzdzīvokļu nama lodžiju iestiklošanai, raksta “Building.lv”, norādot, ka šīs izmaiņas ne tikai padarīs procesu vienkāršāku, bet arī pozitīvi ietekmēs namu fasāžu izskatu, jo lodžiju iestiklošanas risinājums būs jāsaskaņo visai daudzdzīvokļu mājai kopumā.

Līdz ar vispārīgo būvnoteikumu grozījumiem no 1. jūlija vairs nav nepieciešama būvprojekta izstrāde un būvatļaujas saņemšana lodžiju aizstiklošanai. Ja daudzdzīvokļu namā kāds īpašnieks vēlas iestiklot lodžiju, nepieciešams sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, veikt aptauju vai savstarpēji vienoties, pieņemot lēmumu par ēkas lodžiju iestiklošanu. Ja vairāk nekā puse dzīvokļu īpašnieku atbalsta lodžiju iestiklošanu, arhitektam, kuram ir patstāvīgas prakses tiesības, jāizstrādā ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice un kopā ar paskaidrojuma rakstu jāiesniedz būvvaldē. Skice iesniedzama divos eksemplāros, no kuriem viens pēc būvvaldes saskaņošanas glabāsies pie pasūtītāja, bet otrs – būvvaldē.

Būvvaldē saskaņotā skice būs turpmākā vadlīnija attiecīgās dzīvojamās mājas lodžiju aizstiklošanas risinājumiem, proti, ikvienam, kas konkrētajā dzīvojamajā mājā vēlēsies aizstiklot lodžiju, būs jāvadās no būvvaldē saskaņotās skices. Šāda skice būvvaldē jāsaskaņo tikai vienreiz, skaidro “Building.lv”.

Pirms lodžijas iestiklošanas darbiem konkrētā dzīvokļa īpašniekam rakstiski jāinformē būvvalde, ka iestiklos sev piederošā dzīvokļa lodžiju atbilstoši būvvaldē saskaņotajai lodžiju iestiklošanas skicei.

Lodžiju aizstiklošanas skice būvvaldē saskaņošanai jāiesniedz neatkarīgi no tā, vai šajā dzīvojamajā mājā kāda lodžija jau ir iestiklota atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā līdz šī gada 1.jūlijam.

 

Resurss: www.delfi.lv

PIEVIENOTIE DOKUMENTI