Deratizācija un dezinsekcija daudzdzīvokļu mājās


Kādēļ tas ir vajadzīgs un kas tie ir par pasākumiem?

Dezinsekcija – tas ir viens no darba veidiem, ar kuru iznīcina kukaiņus, izmantojot speciālus bioloģiskus preparātus. Veicot šos pasākumus, iespējams atbrīvoties no dažādu veidu kukaiņiem – prusakiem, mušām, blaktīm, kodēm, skudrām, blusām, pārtikas produktu kaitēkļiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās biežāk sastopamas ir tieši blusas. Blusas mitinās vietās, kur ir barība, dzīvnieki un cilvēki. Vairošanās vietas ir mājdzīvnieku kažokos, telpu mīkstajos segumos, smiltīs, kas var būt gan pagrabos, gan arī pašā mājoklī, piemēram, pie kājslauķa vai aiz kādas vaļīgākas grīdlīstes.

Blusas gada siltajos mēnešos, īpaši, jūlijā, augustā, mēdz savairoties milzīgos daudzumos, kļūstot par nopietnu problēmu daudziem namsaimniekiem. Būtiski ir novērst klaiņojošo bezsaimnieku dzīvnieku iekļūšanu pagrabos un koplietošanas telpās, jo dzīvnieki ir galvenais blusu pārvietošanas un ieviešanās iemesls.

Savukārt deratizācija ir pasākumu kopums peļveidīgo grauzēju iznīcināšanai.

Deratizācijas un dezinsekcijas pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību pret grauzēju un insektu pārnēsājamo slimību (leptospiroze, salmonelloze, dizentērija, tularēmija, ka arī gan insekti gan grauzēji pārnēsā lenteņus un citus parazītus) izplatīšanos.

Vai žurkas un blusas ir bīstamas cilvēka veselībai?

Jā, tās ir bīstamas.

Žurku bīstamība:

Piemēram: Leptospiroze ir akūta infekcijas slimība, kuras izplatībā liela nozīme ir žurkām, pelēm un citiem grauzējiem, kuri iestājoties rudenim pārvietojas uz mūsu mājokļiem; noliktavām, kūtīm, šķūnīšiem, pagrabiem.

Cilvēks inficējas, ja uz bojātas ādas vai gļotādas, kā arī kuņģa zarnu traktā nokļūst leptospiras. Inficēšanās notiek, ja saskaras ar inficēto grauzēju, dzīvnieku, vai arī ar to izkārnījumiem, inficētiem priekšmetiem, pārtikas produktiem, ūdeni u.c.

Infektologi secinājuši, ka lielākajā daļā gadījumu vaina par notikušo gulstas tieši uz žurkām. Bez tam,saskarsmē ar grauzējiem arī mājdzīvnieki (suņi, kaķi) var inficēties ar leptospirozi un aiziet bojā.

 Blusu bīstamība:

            Pieaugušās blusas tiek pieskaitītas pie kaitēkļiem. Tās rada kairinošu diskomforta sajūtu cilvēkiem un dzīvniekiem. Tās var pārnēsāt slimības, piemēram, mēri un tīfu, kā arī var pārnēsāt lenteņus. It īpaši jābūt piesardzīgiem, ja mājās ir mazi bērni, jo tie var inficēties ar lenteņu oliņām.

Vai ir kāds normatīvais akts, kas uzliek par pienākumu veikt šos pasākumus savos īpašumos?

Jā, Epidemioloģiskās drošības likuma 27.pants nosaka, ka teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos, ir teritorijas vai objekta īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas (ja tāda ir) pienākums.

Kas un kā var veikt šos pakalpojumus?

Ministru kabineta noteikumos Nr.618 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” tiek dota norāde, ka profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu.

Profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju veic tā, lai izvairītos no kaitējuma un neērtību radīšanas personām vai kaitējuma videi, kas varētu ietekmēt sabiedrības veselību vai vidi.

Dezinfektors, sniedzot profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektos un teritorijās, nosaka kaitīgo posmkāju un grauzēju mitināšanās, barošanās un pārvietošanās vietas, izvērtē un izvēlas atbilstošas metodes un līdzekļus to iznīcināšanai, kā arī iesaka klientam pasākumus aizsardzībai pret kaitīgiem posmkājiem un grauzējiem.

Veicot deratizācijas un dezinsekcijas pasākumus ēkas un to piesaistītajās teritorijās, būtiska ir līdzekļu izvēle. Veicot šos pasākumus, licencētais uzņēmums, kurš veic deratizācijas un dezinsekcijas darbus, ar savu darbību atbild par to, ka izvelētie līdzekļi, ar kuriem tiek veikti deratizācijas un dezinsekcijas pasākumi, atbilst tādiem kritērijiem kā nekaitīgums cilvēkiem un mājdzīvniekiem un rezultējas ar augstu efektivitāti. Tiek pielietoti sertificēti līdzekļi, lietojot tos paredzētā veidā un koncentrācijā, kas ir nekaitīgi cilvēkam un mājdzīvniekiem.

Būtiski zināt – Visi pielietoti materiāli un biocīdi ir sertificēti un reģistrēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI