Pārējā informācija


– SIA”Ādažu Namsaimnieks” darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no uzņēmuma paša līdzekļiem,
– Sabiedrībai NAV valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma,
– 2017.gadā sabiedrība nodokļos samaksāja EUR 289 199,-
– 2017.gadā sabiedrība dividendēs ir nomaksājusi EUR 14 830,-
– Sabiedrības stratēģija un budžets neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika.