Cita informācija


SIA”Ādažu Namsaimnieks” darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no uzņēmuma paša līdzekļiem,
– Sabiedrībai NAV valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma,
– 2020.gadā sabiedrība nodokļos samaksāja EUR 388 050,-
– 2020.gadā sabiedrība dividendēs izmaksājusi EUR 0,-
– Sabiedrības stratēģija un budžets neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika.