Cita informācija


SIA”Ādažu Namsaimnieks” darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no uzņēmuma paša līdzekļiem,
– Sabiedrībai NAV valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma,
– 2022.gadā sabiedrība nodokļos samaksāja EUR 412 243,-
– 2022.gadā sabiedrība dividendēs izmaksājusi EUR 10 864,-
– Sabiedrības stratēģija un budžets neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika.