Cita informācija


SIA”Ādažu Namsaimnieks” darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no uzņēmuma paša līdzekļiem,
– Sabiedrībai NAV valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma,
– 2023.gadā sabiedrība nodokļos samaksāja EUR 353130.91
– 2023.gadā dividendes netika izmaksātas
– Sabiedrības stratēģija un budžets neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika.