Pārējā informācija


– SIA”Ādažu Namsaimnieks” darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no uzņēmuma paša līdzekļiem. Sabiedrībai NAV valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma;
– Sabiedrības startēģija un budžets neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika.