Informācija par valdes locekli


Valdes locekļa pilnvaru termiņš noteikts līdz 2022.gada 19.jūnijam

Valdes locekļa atalgojums, saskaņā ar 2017.gada 19.jūnija noslēgto pilnvarojuma līgumu un 2022.gada 7.aprīļa noslēgto vienošanos, noteikts EUR 3100,- apmērā.

Valdes locekļa CV