Informācija par valdes locekli


Valdes locekļa pilnvaru termiņš noteikts līdz 2022.gada 19.jūnijam

Valdes locekļa CV