Pretkorupcijas pasākumu plāns


Nereti sabiedrības pārstāvji nezina, kā rīkoties situācijās, baidās vai neuzdrošinās ziņot par situāciju, kurā ir kļuvuši par korupcijas upuriem.

Ādažu Namsaimnieks savā mājaslapā publicē informāciju par iespējām operatīvi ziņot par korupciju un sazināties ar KNAB:

KNAB bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70, e-pasts: knab@knab.gov.lv

Ikviena valsts vai pašvaldības apmaksāta darbinieka pienākums ir kvalitatīvi un efektīvi veikt savu darbu, nepieprasot un nepieņemot par to papildu maksājumu, prettiesisku labumu vai „kukuli”.

KNAB informē, ka korupcijas novēršana ir viens no atbildīgas un caurskatāmas publiskās pārvaldes un labas pārvaldības stūrakmeņiem. Korupcijas mazināšana ir ne tikai KNAB misija, bet arī katras valsts un pašvaldības institūcijas uzdevums. Vēršot uzmanību ziņošanas nozīmīgumam, kopīgiem spēkiem iespējams panākt, ka iedzīvotāji un uzņēmēji savlaicīgi vēršas tiesībsargājošajās iestādēs brīdī, kad saskaras ar korupciju, piemēram, kad valsts amatpersona tiem izspiež vai pieprasa kukuli.

 

SIA”Ādažu Namsaimnieks” pretkorupcijas pasākumu plāns

Saistītie dokumenti