SIA „Ādažu Namsaimnieks” stratēģiskie mērķi


1. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
2. Organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un uzlabošanu par cenu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām;
3. Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīvus telpu apsaimniekošanas un obligātos pārvaldīšanas darbus, kā arī īres maksas administrēšanu;
4. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīvu apsaimniekošanu un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;
5. Veikt pašvaldības iestāžu gāzes saimniecības uzraudzību un uzturēšanu;
6. Piedalīties komercpakalpojumu sniegšanā Sabiedrības kompetences jomās godīgas konkurences apstākļos.