Siltumenerģijas gala tarifs Ādažu ciemā un Kadagā – 2021.gads


Siltumenerģijas gala tarifs (bez PVN) 2021.gada :

Janvārī- 58,08 EUR/MWh
Februārī- 63,88 EUR/MWh
Martā- 59.06 EUR/MWh
Aprīlī- 63,88 EUR/MWh
Maijs- 60,02 EUR/MWh
Septembris- 78,33 EUR/MWh
Oktobris- 78,33 EUR/MWh
Novembris- 77,35 EUR/MWh
Decembris-  78,33 EUR/MWh