Siltumenerģijas gala tarifs Ādažu ciemā un Kadagā – 2023.gads


2023.gada siltumenerģijas gala tarifs (bez PVN):

Janvāris- 195,88 EUR/MWh (bez valsts atbalsta)
Ar valsts atbalstu gala tarifs lietotājiem Janvārī– 113.59 EUR/MWh

Februāris- 119,76 EUR/MWh (bez valsts atbalsta)
Ar valsts atbalstu gala tarifs lietotājiem Februārī– 93.88 EUR/MWh

Marts- 166,01 EUR/MWh (bez valsts atbalsta)
Ar valsts atbalstu gala tarifs lietotājiem Martā– 110.60 EUR/MWh

Aprīlis- 119,76 EUR/MWh (bez valsts atbalsta)
Ar valsts atbalstu gala tarifs lietotājiem Aprīlī– 93,88  EUR/MWh

Oktobris- 120,71 EUR/MWh
Novembris- 121,68 EUR/MWh
Decembris- 121,68 EUR/MWh