Stratēģijas 2015-2019 nefinanšu mērķu izpilde


Stratēģijas izpilde par 2015 – 2019