Stratēģijas 2015-2019 finanšu mērķu izpilde


Stratēģijas finanšu mērķi un rādītāji 2015 – 2019