Drīzumā tiks pārtraukta projekta iesniegumu pieņemšana “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvarosLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka 2013.gada 31.augustā tiks pārtraukta projekta iesniegumu pieņemšana darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” vienpadsmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Ja 2013. gada jūlijā iesniegtajos projektu iesniegumos pieprasītais finansējums pārsniegs projektu iesniegumu atlases vienpadsmitajā kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta 2013.gada 31.jūlijā atbilstoši 2013.gada 28. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.284 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām”.

Informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kontaktinformācija: LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, tālr. 67039499, e-pasts: liaa@liaa.gov.lv

Informācija par ERAF 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pieejama LIAA mājaslapā.
Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

PIEVIENOTIE DOKUMENTI