Iedzīvotāji par komunālajiem pakalpojumiem varēs norēķināties bez starpniekiem


To paredz Saeimas ceturtdien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, portālu “LA.lv” informēja Saeimas Preses dienestā.

„Šāda iespēja būs viens no risinājumiem parādu problēmai, un iedzīvotāji, slēdzot tiešos līgumus par norēķiniem ar pakalpojumu nodrošinātājiem, vairs nebūtu spiesti maksāt starpniekiem, kuri neuzskata par vajadzīgu norēķināties par siltumu, ūdeni un citiem pakalpojumiem,” iepriekš Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā uzsvēra tās priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs (SC).

Tāpat „jaunā kārtība izskaudīs līdz šim nereti pastāvošo praksi, ka mājas pārvaldnieks par pakalpojumiem norēķinās nepilnīgi, pieļaujot ilgstošu parādu uzkrāšanu, vai arī samaksā par komunālajiem pakalpojumiem ar naudu, ko mājas iedzīvotāji paredzējuši citiem mērķiem, piemēram, mājas remontam”, teicis Dolgopolovs.

Grozījumi paredz, ka ar pakalpojuma sniedzēju tieši varēs norēķināties par siltumenerģijas vai ēkas apkurei nepieciešamās dabasgāzes vai ūdens piegādi, kā arī par kanalizācijas, atkritumu izvešanas pakalpojumu un koplietošanas vajadzībām paredzētās elektroenerģijas nodrošināšanu dzīvojamai mājai.

Dzīvokļu īpašnieki par pakalpojumiem tāpat kā līdz šim varēs arī norēķināties arī ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

Likumprojekts paredz arī, ka līgumā par pakalpojuma tiešo piegādi būs jānorāda līdzēji, norēķinu kārtība, kā arī kritēriji un metodika, pēc kā tiks noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par pakalpojumu. Tāpat līgumā būs jānorāda persona, kas veiks aprēķinus, sagatavos un piegādās iedzīvotājiem rēķinus, iekasēs maksājumus un arī veiks parādu piedziņu.

Savukārt pakalpojuma sniedzējam paredzēts noteikt pienākumu kontrolēt dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumus, tostarp sagatavot un izsniegt izziņu vai atgādinājumu par maksājumiem, kā arī savlaicīgi celt prasību tiesā pret nemaksātāju. Tāpat pakalpojuma sniedzējam būs pienākums informēt mājas dzīvokļu īpašniekus par cita dzīvokļa īpašnieka saistību neizpildi.

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nosaka, ka tiešie norēķini par pakalpojumiem uzsākami ne agrāk kā 2015.gada 1.oktobrī, izņemot gadījumus, kad dzīvojamās mājas īpašnieks un pakalpojuma sniedzējs par tiešajiem norēķiniem vienojušies jau iepriekš.

Avots: la.lv

PIEVIENOTIE DOKUMENTI