Iepirkums


Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums – Energoefektivitātes paaugstināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā iela 43, Ādažos darbu būvuzraudzība
Iepirkuma ID ĀN 2018/01
Iepirkuma apraksts 16.02.2018. Protokols Skatīt pievienotajos dokumentos!
Kontaktpersona Sarma Novicāne Lazdāne, Tālr. 29 457 989, e-pasta adrese: sarma.novicane.lazdane@adazi.lv
Iepirkuma nozare Būvniecība
Iepirkuma veids PIL 9. panta kārtībā
Iepirkuma stadija Pabeigts
Izsludināšanas datums 17.01.2018
Iesniegšanas termiņš 09.02.2018.
Informācija atjaunota 31.03.2020

PIEVIENOTIE DOKUMENTI