Iepirkums


Iepirkuma nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kadaga 6, Kadagā energoefektivitātes paaugstināšana – atkārtots
Iepirkuma ID ĀN 2014/04-ERAF
Iepirkuma apraksts Skatīt pievienotajos dokumentos!   2014. gada 2. jūlija Protokols
Kontaktpersona Iveta Puķīte, tālr. 67997029, e-pasts: iveta.pukite@adazunamsaimnieks.lv
Iepirkuma nozare Būvniecība
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma stadija Aktīvs
Izsludināšanas datums 17.04.2014
Iesniegšanas termiņš 28.05.2014.
Informācija atjaunota 20.05.2015

PIEVIENOTIE DOKUMENTI