Iepirkums


Iepirkuma nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kadaga 6, Kadagā energoefektivitātes paaugstināšana
Iepirkuma ID ĀN 2014/02-ERAF
Iepirkuma apraksts Skatīt pievienotajos dokumentos! 03.04.2014. Protokols Nr.3
Kontaktpersona Iveta Puķīte, e-pasts: iveta.pukite@adazi.lv, tālr. 67997029
Iepirkuma nozare Būvniecība
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma stadija Pārtraukts
Izsludināšanas datums 27.01.2014
Iesniegšanas termiņš 14.03.2014.
Informācija atjaunota 09.05.2014

PIEVIENOTIE DOKUMENTI