Iepirkums


Iepirkuma nosaukums “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 0,9 MW izveidei Gundegu ielā 11, Ādažos”
Iepirkuma ID ĀN 2022/2
Iepirkuma apraksts Skatīt pievienotajos dokumentos Iepirkuma Nr. ĀN 2022/2 nolikums GROZĪJUMI Būvatļauja Pielikums būvprojekta minimālā sastāvā risinājumi Jautājumi-Atbildes par nolikumu Jautājumi-Atbildes par nolikumu 18.08.2022 Jautājumi-Atbildes par nolikumu 18.08.2022/2 KM principiālā shēma
Kontaktpersona Kristīne Felkere, kristine.felkere@adazi.lv, t. 67997029
Iepirkuma nozare Siltuma ražošana
Iepirkuma veids Paziņojums par iepirkumu kuram nepiemēro SPS iepirkuma likumu
Iepirkuma stadija Izsludināts
Izsludināšanas datums 04.08.2022
Iesniegšanas termiņš 08.09.2022
Informācija atjaunota 23.08.2022

PIEVIENOTIE DOKUMENTI