Iepirkums


Iepirkuma nosaukums Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Projektam “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”
Iepirkuma ID ĀN 2022/1
Iepirkuma apraksts Skatīt pievienotajos dokumentos: https://pvs.iub.gov.lv/show/701657
Kontaktpersona Kristīne Felkere kristine.felkere@adazi.lv
Iepirkuma nozare Siltuma ražošana
Iepirkuma veids Paziņojums par iepirkumu kuram nepiemēro SPS iepirkuma likumu
Iepirkuma stadija Izbeigts
Izsludināšanas datums 09.06.2022
Iesniegšanas termiņš 12.07.2022
Informācija atjaunota 04.08.2022

PIEVIENOTIE DOKUMENTI