Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu  


SIA “Ādažu ūdens” informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu ir apstiprināti SIA “Ādažu ūdens” tarifi, kuri stājas spēkā ar  2024.gada 1.martu:

1.Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 1,28 EUR/m3 + 0,27(PVN 21%) = 1,55 EUR/m3

2.Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 2,12 EUR/m3 + 0,45(PVN 21%)=2,57 EUR/m3  

PIEVIENOTIE DOKUMENTI