Informējam!


Informējam, ka Podniekos, Ūbeļu ielā 17 ir uzsākti plānotie bēniņu siltināšanas darbi.

Būsim pacietīgi un saprotoši!

PIEVIENOTIE DOKUMENTI