Vai Ādažos plānota apkures tarifu celšanās?


http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=385944:oik-mezglu-neatsien-bet-savelk&Itemid=105

Jura Krūzes, SIA”Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa, komentārs:

” Šie dati par iespējamo apkures tarifu pieaugumu ir ņemti bez konkrētās situācijas izpētes mūsu novadā. Tā ir taisnība, ka Ādažu centra ciema siltumražošanā tiek izmantots koģenerācijas katls. Un arī tas, ka koģenerācijas ceļā iegūtā elektrība vairs netiks subsidēta, arī  ir taisnība. Personīgi uzskatu, ka šis solis ir pareizs. Tomēr ādažniekiem nav par ko uztraukties. Mēs jau laicīgi bijām paredzējuši šos pastāvošos riskus un jaunajā iepirkumā “Par siltuma piegādi Ādažu centram” kā bāzes atskaites punktu tarifa aprēķinam izvēlējāmies to piesaistīt dabas gāzes cenai, kuras svārstības tuvāko 2 gadu laikā nav plānotas vairāk kā 5% līmenī. Noslēdzoties iepirkumam par uzvarētāju ir pasludināts SIA”Balteneko”, kas piedāvāja saglabāt cenu iepriekšējā gada līmenī un visus riskus, kas saistīti ar izmaiņām subsīdiju maksājumu sistēmā, ražotājs uzņemas segt no iekšējiem resursiem, t.i. siltuma tarifs Ādažos šogad paliks nemainīgs, tā svārstības pieļaujamas tikai mainoties dabas gāzes cenai! Uzskatām, ka esam veiksmīgi izvēlējušies šo īstermiņa stratēģiju un esam pasargājuši ādažniekus no siltumtarifa kāpuma. Taču darāmā vēl ir daudz, mums jādomā par nākotni un jāizstrādā Ādažu siltumapgādes kopējā stratēģija, kuras rezultātā mums vajadzētu izvēlēties Ādažiem vispiemērotāko apkures veidu. “

EM prezentācija 18_07_2013 par plānotām izmaiņām elektroenerģijas tirgū

PIEVIENOTIE DOKUMENTI