Kamēr ādažnieki vēl guļ, sētnieki jau strādā!


Ir nakts. Sniedziņš snieg un pārklāj zemi. No rīta par sniedziņu vispriecīgākie būs bērni. Tie nebeigs lēkāt un ķert sniegpārslas, jo tās taču ir tik skaistas!…

Pieaugušie ieraugot sniegu sapīks – būs slidens, sastrēgumi un iespējams pat nokavēts darbs.

Taču pagaidām vēl visi guļ. Mājās deg tikai pa kādai retai gaismiņai.

Bet pag! Kāds jau strādā. Un tie ir mūsu sētnieki, kuri rūpējas par to, lai ceļi būtu no sniega notīrīti, lai uz darbu ejot ceļš nebūt slidens un mēs varētu priecāties par uzsnigušo sniegu, par šo dabas sniegto dāvanu, un nepukoties par to, ka dabas stihiju dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās. Daudzi no Ādažu Namsaimnieka sētniekiem ir tik čakli, ka mēs sakām: “tik čakli kā rūķīši”. Un viens no tādiem “rūķiem” Kadagā ir sētniece Baiba Samlaja.

Ko sētniekam nozīmē ‘ziema’?

Darba laiks nenormēts un jāraujas ‘melnās miesās’. Cilvēki ir pieraduši, ka 8 no rīta, ejot ārā no mājas, visam ceļam ir jābūt tīram. Vismaz no pieciem rītā. Jo vairāk sasnidzis un lielāka teritorija jānotīra, jo agrāk jāceļas. Kad sniegs notīrīts, nokaisu to ar pretslīdes līdzekļiem. Reizēm, kad nepaspēj nokaisīt, tad nākošais sniegs, kas piesnieg klāt, ātrāk pielīp un tad ir grūtāk notīrīt. Ziemā jābūt modram – nokavēts brīdis var pēc tam nozīmēt smagāku darbu. Tāpēc es vienmēr ievēroju principu – kā sāk snigt – tā lāpsta rokā un aiziet.

Vai ziemā ir vairāk darba kā vasarā?

Vienādi. Vasarā atkal citi kavēkļi un traucēkļi, kas ziemā atkal nav. Tā kā kompensējas. Tas pats arī rudenī – jātiek galā ar lapām, dubļiem.

Vai apkārtējo māju iedzīvotāji atbalsta Jūsu darbu?

Par darbu gan nekad nav sanākušas nesaskaņas. Drīzāk otrādi. Piemēram, Kadagas 11 mājas iedzīvotāji, pagājušā gadā, paši tīrīja sniegu savās autostāvvietās un vienmēr novērtēja arī manu darbu.

Kadagas 5 mājas iedzīvotāji, kur man sanāk kāpņu telpas tīrīt, ļoti novērtē manu darbu un ik pa laikam mutiski izsaka pateicību par laicīgi un labi padarītu darbu.

Protams, ir gadījumi, kad teritorija tiek apzināta piegružota – gan ar dažādiem atkritumiem, gan ziemas laikā – no savām mašīnām sniegu pārberot uz manis notīrīto teritoriju. Bet es neturu ļaunu prātu uz cilvēkiem. Ir jādomā labas domas un tad jau arī viss būs labi!

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku?

Pirmām kārtām, lielu daļu mana laika tomēr aizņem darbs. Es jau to darbu uztveru ne tikai kā pienākumu. Man sāp sirds, ja arī blakus teritorija, kura man nebūtu jāuzkopj, ir piemēslota, ar lapām piegružota vai kā savādāk… Tad es pavadu vairāk laika pa āru, uzkopjot arī papildus teritoriju. Toties pēc tam man ir gandarījums par labi padarītu darbu.

Esmu arī dzīvnieku mīļotāja. Rūpējos par kaķīšiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ dzīvo uz ielas, bez saimniekiem. Katru dienu nesu tiem ēdienu, uzkopju barošanas vietu, lai tur būtu tīrs. Mums starp Kadaga 11 un Kadaga 9 ir tam speciāli paredzēta vieta, uzstādīta arī kaķu mājiņa, kur dzīvnieciņiem pasildīties. Mums jau tajā apkaimē ir daudzi, kuri atbalsta kaķīšus, tā ka es neesmu viena šajā lietā.

Brīvajā laikā man patīk klausīties mūziku. Īpaši šlāgermūziku. Piemēram, patīk grupa “Klaidonis”.

Cik ilgi jau dzīvojat Ādažos?

Es Ādažos esmu jau no 2004.gada. Tā ka vismaz ducis jau būs apkārt. Pa šiem gadiem daudz kas jau ir mainījies. Centrā aizvien vairāk tiek sakopts. Ir izbūvēts skaists Līgo laukums, kur ir vieta, lai Jāņos sanāktu kopā. Vasarā bija burvīgais “Dzīvo sapņu dārzs”, kur varēja apskatīt dažādus dzīvniekus – kaziņas, trušus, pīles. Uzbūvēta skaista domes ēka. Man tur patīk atrasties. Ļoti mājīga vieta.

Vienīgais par ko sāp sirds, ka vēl aizvien daudzi uzskata, ka Kadaga ir tā vieta, kur var vest savus atkritumus – riepas, vecos ledusskapjus un citas nevajadzīgas lietas, nomest tos, kur pagadās…  bet mums Kadagā dzīvojošiem uz to visu jānoskatās. Mums tajā vidē jādzīvo. Gribētos, lai cilvēki kļūtu apzinīgāki un atkritumusizmestu tikai tam speciāli paredzētajās vietās.

Bet kopumā esmu lepna, ka tagad esmu Ādažu iedzīvotāja.  Mums ir skaista daba, burvīgi dabas skati, upe, kur vasarā atpūsties un jauki cilvēki visapkārt!

PIEVIENOTIE DOKUMENTI