Kārtējā lielgabarītu atkritumu nodošanas diena!


Aicinām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus atbrīvot māju pagrabus un ejas no nevajadzīgām mantām!
Tās ļoti apgrūtina piekļuvi pie koplietošanas komunikācijām un nodrošināt kvalitatīvu to uzturēšanu.
Būsim aktīvi un atbildīgi!

Vecie kraami_E vestule 2april

PIEVIENOTIE DOKUMENTI