• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu namsaimnieks”
  • Reģ.nr. 40003422041
  • Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  • Banka: AS „Swedbank”
  • Konts: LV26HABA0551034444055
  • Kods: HABALV22

Darbinieki


Avārijas Dienests

Strādā no pl. 17:00 - 08:00, kā arī brīvdienās un svētku dienās (ūdensvada, kanalizācijas un elektrības bojājumi)

Līva Elksnīte

Klientu apkalpošanas speciāliste

Jānis Berziņš

Pārvaldnieks- Podnieki, Bukulti, Ādaži, Sūkņu stacija

Iveta Tomsone

Pārvaldnieks- Kadaga, Ādaži, Garkalne

Haralds Šmits

Pārvaldnieka palīgs

Juris Krūze

Valdes loceklis

Iveta Amoliņa

Apsaimniekošanas daļas vadītāja

Santa Putne

Galvenā grāmatvede

Kristīne Felkere

Jurists / Parādu piedziņas speciālists

Inese Čerņevska

Grāmatvede (atbildīgā par rēķiniem)

Elīna Bahmane

Grāmatvede

Harijs Horsts

Komunālās saimniecības pārzinis

Andris Vecvagars

Siltumtehniķis