Mājokļu atjaunošana Ādažos turpinās!


2018.gads tuvojas noslēgumam un Ādažu ciemats kļūst aizvien sakoptāks un skaistāks, kam par iemeslu ir dzīvojamo māju renovācija.

   Atskatoties pagātnē, kad 2009.gadā sākās dzīvojamo māju renovācija, Ādažnieki bija samērā piesardzīgi par šo procesu. Bija maza uzticība gan finansēšanas veidam, gan darbu efektivitātei, gan bailes no aizdevuma kredītiestādē. Tomēr īpašnieku vēlme uzlabot savu mājokli, pateicoties plašajam skaidrojošam darbam, ko veica namu pārvaldnieki, māju vecākie un māju aktīvisti, ir devusi pārliecību par šo darbu nepieciešamību. Kā papildus stimuls arī kalpo jau renovētās mājas kaimiņos, un to īpašnieku apmierinātība ar paveikto.

   Šobrīd Ādažos māju renovācija, jeb vispārējā atjaunošana, kā mēs tagad to esam sākuši saukt, straujiem soļiem iet uz priekšu. SIA “Ādažu Namsaimnieks” vadībā jau ir nodota kārtējā dzīvojamā māja “Ozoli”, Garkalnē, kur dzīvokļu īpašnieki tagad dzīvo skaistā un sakoptā mājoklī.

   Aktīvi būvniecības darbi notiek arī Ādažu centrā. Šobrīd vienlaicīgi renovācija notiek piecās mājās: Pirmā iela 25, 29, 43 un Pasta iela 4/k1, k2.

   Savu nākotnes renovācijas procesu gaida arī Pirmās ielas 33 dzīvokļu īpašnieki, kur uz šo brīdi jau ir sagatavota visa tehniskā dokumentācija, kas tiek saskaņota AS Altum. Tiklīdz būs saņemts pozitīvs rezultāts, arī šis mājoklis tiks atjaunots.

   Renovācijai gatavojas arī Pirmās ielas 39 dzīvokļu īpašnieki, kas savu lēmumu ir pieņēmuši nedaudz vēlāk par citiem kaimiņiem, tomēr arī šī māja šobrīd tiek apsekota, un tai tiek gatavota visa tehniskā dokumentācija enovācijas uzsākšanai.

   Kā norāda SIA “Ādažu namsaimnieks” projektu vadītāja Sarma Novicāne – Lazdāne, iedzīvotājiem pieņemt lēmumu par sava mājokļa atjaunošanu mudināja māju neapmierinošais tehniskais stāvoklis un siltumenerģijas izmaksas ziemā. Nozīmīga arī ir informācijas apmaiņa ar blakus esošo, jau renovēto, māju iedzīvotājiem, kas dzīvo jau norenovētā mājā un var izstāstīt par reālu pieredzi un ieguvumiem ko sniedz ēkas atjaunošana.

    Pēc renovācijas mājām pilnībā tiek atjaunotas fasādes, jumta un pamatu siltumizolācija, izbūvēta ventilācija dzīvokļos un iespēja individuāli regulēt temperatūru un uzskaitīt patērēto siltuma enerģiju dzīvoklī. Šī procesa rezultātā izmaksas par siltumenerģiju renovēto māju iedzīvotājiem samazinās līdz  50%.

   Aicinām nerenovēto māju īpašniekus izmantot vēl pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kas šobrīd ir ar izdevīgākiem nosacījumiem, kā tas ir bijis līdz šim, jo brīdī, kad tiek saņemts pozitīvs atzinums no AS Altum, visa līdzfinansējuma daļa tiek ieskaitīta mājas renovācijai paredzētajā biedrības bankas kontā. Tas savukārt nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem kredītmaksājumu procenti ir jāveic tikai no bankas aizņēmuma daļas.

   Noteikti gribētos arī pateikt paldies mūsu Ādažu novada domei, kura sniedz atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem, piešķirot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.

   Kopumā izvērtējot šobrīd notiekošo būvniecības procesu, redzam, ka būtiski tiek uzlaboti dzīvojamā fonda energoefektivitātes rādītāji un to tehniskais stāvoklis, kā rezultātā tiek nodrošināts nepieciešamais komforts un klimats dzīvoklī, tā paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un īpašuma vērtību.

SIA “Ādažu namsaimnieks”

Iveta Puķīte


PIEVIENOTIE DOKUMENTI