Par tīru un sakoptu vidi Ādažos!


Ādažu centrā šogad veikta vairāku slēgto atkritumu laukumu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām, tādējādi uzlabojot kārtību un tīrību pie tām.

Viena no Ādažu centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju problēmām bija skaidrošanās ar cilvēkiem, kuri izmeta atkritumus, bet par šo pakalpojumu nemaksāja. Turklāt “nelūgtie viesi” izmeta arī lielgabarīta atkritumus, kas ilgstoši gaidīja uz atkritumu savācēju darbu par brīvu. Tas viss radīja nepatiku un neizpratni apkārtējo māju iedzīvotājos, tādēļ vairāku māju iedzīvotāji nolēma izbūvēt slēgtos atkritumu laukumus. Slēgto atkritumu laukuma izbūve samazina iespēju, ka konteinerus apmeklē cilvēki, kuriem šie atkritumu laukumi nemaz nav paredzēti.

Slēgtais atkritumu laukums uzlabo vietas estētisko skatu, atkritumi tiek nogādāti tam speciāli paredzētajās vietās, nenodarot kaitējumu videi. Slēgtā tipa atkritumu novietnēs var izmest nešķirotus atkritumus (tāpat kā agrāk), kā arī šķirotus – atsevišķi papīru/ plastmasu un stiklu. Šķirotajiem atkritumiem jābūt bez sadzīves atkritumu piejaukuma. Dažu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji stikla atkritumu savākšanas konteinerus nolēmuši atstāt ārpus slēgtās novietnes, lai tie būtu pieejamāki. Novietnes ir tīras un kārtīgas, bet vēl aizvien “nelūgti ciemiņi” atstāj sadzīves un lielgabarīta atkritumus pie šīm novietnēm. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieku uzdevums nav savākt atkritumus, kas atrodas pie konteineriem. Tāpat viņu uzdevums nav pāraudzināt tos, kuri atkritumus atstāj nevietā, tādēļ aicinām apkārtējo māju iedzīvotājus ksēt pārkā- pumus, ziņot pašvaldības policijai, lai “nelūgtos viesus” varētu sodīt vai likt savākt atstāto.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI