Par ūdens skaitītāju nomaiņu, verificēšanu un koplietošanas ūdens aprēķinu ārkārtas situācijas laikā


Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 190. nr.; 2020, 65A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

“25. Ja dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošā skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņš vai – ja ir ūdens patēriņa skaitītājs – atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš ir beidzies, pirms Ministru kabinets izsludinājis ārkārtējo situāciju saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, vai tas beidzas ārkārtējās situācijas laikā, šo skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ja minētais termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, šo skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš attiecīgi tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Aprēķinot maksājamo daļu par pakalpojumu, kas saņemts līdz verificēšanai, ņem vērā arī šo skaitītāju rādījumus.”

2. Papildināt noteikumus ar 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

“27. Ja dzīvojamās mājas īpašnieks ārkārtējās situācijas laikā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu atbilstoši tās personas noteiktajai kārtībai (elektroniski vai telefoniski), kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, un noteiktajā termiņā vai šo informāciju nevar iesniegt ūdens patēriņa skaitītāja darbības traucējumu dēļ, kā arī šo noteikumu 12. punktā minētajā kārtībā dzīvojamās mājas īpašnieks nav informējis par prombūtni, ūdens patēriņu dzīvojamās mājas īpašniekam aprēķina, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, kuros nav piemērots šo noteikumu 11. punkts.

28. Šo noteikumu 11. punktu nepiemēro, ciktāl tas attiecas uz šo noteikumu 24., 25. un 27. punktā minētajiem gadījumiem.”

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 222

Rīgā 2020. gada 21. aprīlī (prot. Nr. 26 36. §)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524

PIEVIENOTIE DOKUMENTI