Paziņojums par SIA “Ādažu namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā, Ādažu novadā


Paziņojums par SIA “Ādažu namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā, Ādažu novadā

SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģ. Nr. LV40003422041, juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, 2023.gada 25.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Pilnu informāciju par jauno tarifu skatīt pievienotajā dokumentā.

PILNS TARIFA APRĒĶINS

PIEVIENOTIE DOKUMENTI