Paziņojums par SIA ”Ādažu namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu projektu


Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tarifa aprēķināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu, lietotājs var SIA ”Ādažu namsaimnieks”, Gaujas ielā 16, Ādaži, Ādažu novadā, iepriekš sazinoties ar atbildīgo personu Juri Krūzi, tālrunis: +37167997029, fakss: +37167997690, e-pasts: namsaimnieks@adazi.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ādažu namsaimnieks”, reģ. Nr. LV40003422041, juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164, e-pasts: namsaimnieks@adazi.lv, tālr. +37167997029; fakss: +37167997690,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasts adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

PAZIŅOJUMS PAR SILTUMAPGĀDES TARIFA PROJEKTU

PIEVIENOTIE DOKUMENTI