Paziņojums par SIA “BALTENEKO” noteikto siltumenerģijas ražošanas tarifu katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos


SIA “BALTENEKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003350097 , juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga LV-1079, tarifa projekta iesniegšanas datums 24.07.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu katlumājā Attekas ielā 43, Ādažos, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs 2018.gada jūlija mēnesī (bez PVN) Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 39,53 EUR/MWh 48,76 EUR/MWh 23,35 %

Piedāvātais siltumenerģijas ražošanas tarifs  (bez PVN) pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām:

Dabasgāzes  tirdzniecības cena EUR/MWh Piedāvātais siltumenerģijas ražošanas tarifs (bez PVN) EUR/MWh
13,50 31,42
14,00 32,00
16,00 34,31
17,00 35,47
17,50 36,04
18,00 36,62
18,50 37,20
19,00 37,78
19,50 38,36
20,00 38,93
20,50 39,51
21,00 40,09
21,50 40,67
22,00 41,25
22,50 41,83
23,00 42,40
23,50 42,98
24,00 43,56
24,50 44,14
25,00 44,72
25,50 45,29
26,00 45,87
26,50 46,45
27,00 47,03
27,50 47,61
28,00 48,18
28,50 48,76
29,00 49,34
29,50 49,92
30,00 50,50
30,50 51,08
31,00 51,65
31,50 52,23
32,00 52,81
32,50 53,39
33,00 53,97
33,50 54,54
34,00 55,12
34,50 55,70
35,00 56,28
35,50 56,86
36,00 57,44
36,50 58,01
37,00 58,59
37,50 59,17
38,00 59,75
38,50 60,33
39,00 60,90
39,50 61,48
40,00 62,06
40,50 62,64
41,00 63,22
41,50 63,79
42,00 64,37
42,50 64,95
43,00 65,53
43,50 66,11

Noteiktais tarifs spēkā stāsies ar 01.01.2019. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar akcīzes nodokļa ieviešanu, izmaksu pieaugumu, koģenerācijas stacijas darbības pārtraukšanu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un  noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par noteikto siltumenerģijas ražošanas tarifu lietotājs var SIA “BALTENEKO” Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga LV-1079, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties ar SIA “BALTENEKO” kontaktpersonu Ģirtu Vīgantu, tel. 28316444, e-pasts: girts.vigants@balteneko.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BALTENEKO” Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga LV-1079, e-pasts: balteneko@balteneko.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

2018.gada 29.novembris

Valdes loceklis                                                Ģirts Vīgants

SPRK lēmums N137D28112018

PIEVIENOTIE DOKUMENTI