Piekļūstamības paziņojums


Piekļūstamības paziņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu namsaimnieks” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo „Ādažu namsaimnieks” tīmekļvietni – www.adazunamsaimnieks.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.


Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

„Ādažu namsaimnieks” tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 02.09.2020. Izvērtēšanu veica SIA “Grape media”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: skatīt pie pievienotajiem failiem zemāk

Piekļūstamības alternatīvas

Ja vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: namsaimnieks@adazi.lv

Zvaniet: +37167996660

Adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, LV-2164

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: namsaimnieks@adazi.lv

Zvaniet: +37167996660

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir valdes loceklis Juris Krūze.

E-pasts: juris.kruze@adazi.lv

Tālrunis: +37167997029

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis:+37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020 un atkārtoti pārskatīts 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja:
Juris Krūze
Valdes loceklis

Izvērtēšanas protokols

PIEVIENOTIE DOKUMENTI