Ēkas atjaunošana, Alderu ielā 30, Baltezers


Ēkas atjaunošana, Alderu ielā 30, Baltezers

2022.gada 6.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alderu iela 30, Baltezers energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa un siltināšana
  • kosmētiskais remonts kāpņu telpās;
  • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “AJ Real Estate, būvkom.reģ. Nr. 8624-R

Būvuzraudzība: SIA “Brangi”, būvkom.reģ. Nr.11378

Autoruzraudzība: SIA “Knokk Knokk”, būvkom.reģ. Nr. 14184

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Alderu 30”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 74.20 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 27`76 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 719`744.74 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Alderu 30” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI