Ēkas atjaunošana, Jūras ielā 8, Carnikava


Ēkas atjaunošana, Jūras ielā 8, Carnikava

2020.gada 9.jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jūras ielā 8, Carnikavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes siltināšana;
  • pagraba pārseguma un cokola siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa un siltināšana;
  • apkures sistēmas un siltummezglu atjaunošana un alokātoru uzstādīšanu katram radiatoram dzīvoklī;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • kosmētiskais remonts kāpņu telpās;
  • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa un lodžiju aizstiklošana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “PRO DEV”, būvkom.reģ.Nr.7565-R

Būvuzraudzība: SIA “NK būvpakalpojumi”, būvkom.reģ. Nr.11714

Autoruzraudzība: SIA “KB Architecture”, būvkom.reģ. Nr.11444

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “Citadeles Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Jūras 8”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 93,47 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 39,411 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 533`997.54 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Jūras 8” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI