Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 31


Ēkas atjaunošana, Pirmā ielā 31, Ādaži

2022. gada 16.jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pirmā ielā 31, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:

  • fasādes un cokola siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • jumta seguma nomaiņa un siltināšana
  • apkures sistēmas atjaunošana ar radiatoru nomaiņu un alokātoru uzstādīšanu;
  • kosmētiskais remonts kāpņu telpās;
  • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa un lodžiju aizstiklošana.

Plānotos darbus veiks:

Būvniecība: SIA “RIKO”, būvkom.reģ. Nr.0219-R

Būvuzraudzība: SIA “Tectum Supervising”, būvkom.reģ. Nr.13872

Autoruzraudzība: SIA “SILTIE NAMI”, būvkom.reģ. Nr.12954

Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.

Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “SEB Banka”

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “ĀDAŽNIEKI”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 97.10 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 33.055 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 550`597.81 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “ĀDAŽNIEKI” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI