Ēkas atjaunošana, Rīgas ielā 10, Carnikava


Ēkas atjaunošana, Rīgas ielā 10, Carnikava

2024.gada jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas ielā 10, Carnikava energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 Projekta ietvaros tiks veikta:

 • fasādes siltināšana
 • pamatu pastiprināšana
 • pagraba pārseguma siltināšana;
 • jumta seguma atjaunošana un siltināšana
 • ventilācijas atjaunošana
 • iekšējo un ārējo gāzes vadu pārbūve
 • arējās kanalizācijas pārbūve
 • koplietošanas logu un durvju nomaiņa
 • atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa

Plānotos darbus veiks:
Būvniecība: SIA “AJ Real Estate”, reģ. Nr. 40003847585
Būvuzraudzība: SIA “Tectum supervising”, reģ. Nr. 40203083755
Autoruzraudzība: SIA “JG projekti”, reģ. Nr. 43603086735
Projekta vadība: SIA “Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.4003422041.
Darbus finansē: AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un AS “Swedbank”
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: “Dzīvokļu īpašnieku biedrība Rīgas iela 10”, reģ. Nr. 40008316816

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 74 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 34,869 CO2 ekv.T./gadā

Kopējās projekta izmaksas EUR 868088.10 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība un tehniskās dokumentācijas sagatavošana).

Pateicamies “Dzīvokļu īpašnieku biedrība Rīgas iela 10” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI