SIA”Ādažu Namsaimnieks” informē par jauniem apkures tarifiem


Saskaņā ar Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas lēmumu Nr.135, datētu 22.10.2015, ar šī gada 01.decembri, Ādažu un Kadagas ciemā būs jauns un vienots siltumenerģijas tarifs.

Jaunais tarifa apstiprinājums bija nepieciešams, jo iepriekšējais (2008. gada) bija neatbilstošs esošai situācijai, kā arī metodika, pēc kuras tiek veikts tarifu aprēķins, ir mainījusies. Pie jaunā tarifa plāna strādājām vairāk nekā gadu. Lai izvēlētos Ādažiem labāko centralizētās siltumenerģijas apgādes ilgtermiņa risinājumu, veidojām darba grupas, veicām pētījumus un izstrādājām rīcības plānu. Kā viens no veicamajiem pasākumiem bija siltumenerģijas tarifa pārskatīšana.
Izmaiņas paredz, ka Ādažu un Kadagas ciemā tarifs būs vienots! Līdz šim tie bija atšķirīgi, Kadagā bija zemāks un Ādažu ciematā – augstāks. Līdz ar jaunā tarifa ieviešanu tarifa pieaugums Kadagā būs nedaudz lielāks nekā Ādažos. Jaunais tarifs ir piesaistīts dabas gāzes cenai, un tas ir mainīgs. Runājot skaitļos, pie iepriekšējā gada oktobra dabasgāzes cenas 291,61 EUR/tūkst.nm3, vecais tarifs Kadagā – 64,31 EUR/MWh,  jaunais – 67,73 EUR/MWh, savukārt Ādažu ciemā vecais tarifs – 67,97 EUR/MWh, bet jaunais – 67,73 EUR/MWh.
Ņemot vērā aktuālo dabasgāzes tirdzniecības cenu 206,32 EUR/ tūkst.nmtarifs ir 56,16 EUR/MWh, tātad – zemāks nekā iepriekšējā apkures sezonā līdzīgā periodā, kas nozīmē, ka rēķini par siltumenerģiju iedzīvotājiem būs zemāki nekā iepriekšējā sezonā, taču tie var mainīties atkarībā no gāzes cenas.

Pilns SPRK lēmums: https://adazunamsaimnieks.lv/docs/siltumenergijas-tarifs-adazu-un-kadagas-ciema/

PIEVIENOTIE DOKUMENTI