Siltumenerģijas patēriņa kopsavilkums par 2021.gadu


Ādažu Namsaimnieks iepazīstina ar apkures izmaksu un siltumenerģijas patēriņa kopsavilkumu par 2021.gadu.

Kā varam redzēt no publicētajiem datiem, tad māju siltumenerģijas patēriņš  ir ļoti atšķirīgas un līdz ar to arī vidējās izmaksas par m2.

Tas saistīts ar māju atšķirīgo tehnisko stāvokli, siltumnoturību un konkrētās mājas iedzīvotāju vēlmēm un paradumiem pēc sava komforta līmeņa.

Vēršam jūsu uzmanību, ka dzīvot renovētā/sakārtotā mājā ir izdevīgāk un lūdzam būt aktīviem, iesaistīties renovācijas procesos un aptaujās, lai sakārtotu savu mājokli gan vizuāli, gan ilgtermiņā domātu par siltumenerģijas patēriņa efektīvu izmantošanu un uzlabotu komfortu/klimatu jūsu īpašumā.

Šobrīd, kad enerģijas cenas ir vēsturiski augstākajā līmenī, renovēto māju iedzīvotāji patiesi var novērtēt ieguvumus, ne tikai komforta un vizuālos, bet arī ekonomiskos. Runājot par nākotni, tad nav nekādu indikāciju, ka arī turpmāk nebūs lielu enerģijas cenu svārstību!

Vienīgais veids kā mazināt energoresursu izmaksu ietekmi ir- ēku vispārējā atjaunošana (RENOVĀCIJA)!

Pilns pārskats pievienotajos dokumentos!

Apkures maksas salīdzinājums 2021 TABULA

Apkures maksas salīdzinājums 2021 GRAFIKI

PIEVIENOTIE DOKUMENTI