Siltumenerģijas patēriņa kopsavilkums par 2023.gadu


Ādažu Namsaimnieks iepazīstina ar apkures izmaksu un siltumenerģijas patēriņa kopsavilkumu par 2022.gadu.

Kā varam redzēt no publicētajiem datiem, tad māju siltumenerģijas patēriņš  ir ļoti atšķirīgas un līdz ar to arī vidējās izmaksas par m2.

Tas saistīts ar māju atšķirīgo tehnisko stāvokli, siltumnoturību un konkrētās mājas iedzīvotāju vēlmēm un paradumiem pēc sava komforta līmeņa.

Pēdējo gadu laikā ir ieguldīts milzīgs darbs apkures sistēmu sakārtošanā, lai katrs iedzīvotājs varētu saņemt pilnvērtīgu un kvalitatīvu pakalpojumu. Un esam gandarīti par paveikto, jo praktiski vairs nav nevienu sūdzību, par ilgstošiem apkures siltuma traucējumiem.

Pateicoties modernizētiem siltummezgliem (attālināta vadība), mums ir iespēja uzstādīt konkrētai mājai, atbilstoši iedzīvotāju vēlamajam komfortam, atbilstošu temperatūru un diennakts ciklu režīmus, tā nodrošinot siltuma ekonomiju un komfortu, kā arī  monitorēt patēriņu un ātri reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām, un avārijām.

Vēršam jūsu uzmanību, ka dzīvot renovētā/sakārtotā mājā ir izdevīgāk un lūdzam būt aktīviem, iesaistīties renovācijas procesos un aptaujās, lai sakārtotu savu mājokli gan vizuāli, gan ilgtermiņā domātu par siltumenerģijas patēriņa efektīvu izmantošanu un uzlabotu komfortu/klimatu jūsu īpašumā.

Pilns pārskats pievienotajos dokumentos!

Apkures maksas salīdzinājums 2023 TABULA

Apkures maksas salīdzinājums 2023 GRAFIKI

PIEVIENOTIE DOKUMENTI