Turpmāk tiks pastiprināti pievērsta uzmanība pret nelegālajiem atkritumu izgāzējiem


Ādažu centra ciemā un Kadagā.

Lūgums, privātmāju iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu, sazināties ar Ādažu novada atkritumu apsaimniekotāju – SIA L&T un noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu. Savukārt, ja šāds līgums ir noslēgts, lūgums pārskatīt  vai izvēlētais konteinera apjoms, vai izvešanas biežums spēj nodrošināt Jūsu vajadzības un nepieciešamības gadījumā veikt līguma izmaiņas.

Atgādinām, ka Ādažu novadā vairs nav Ādažu novada domes apmaksāti atkritumu savākšanas laukumi. Visas atkritumu savākšanas vietas ir aprīkotas ar nepieciešamā apjoma konteineriem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Nelegālā atkritumu izgāšana ir pretlikumīga un sodāma, tā kaitē apkārtējai videi un iedzīvotājiem.

Lūdzam cienīt iedzīvotājus kuri, nodrošina un apmaksā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Par lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešanu, lūdzu zvaniet uz Ādažu Namsaimnieks, mēs jums palīdzēsim.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI