Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiemSaskaņā ar 17.02.2004. MK noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām SIA Ādažu Namsaimnieks ir izstrādājis ugunsdrošības instrukciju, lai informētu dzīvokļu īpašniekus un īrniekus par darbībām kas attiecas uz ugunsdrošības ievērošanu.
Šis apraksts palīdzēs jums saprast kādas darbības ir pieļaujamas un kādām jāpievērš papildus uzmanība uzturoties savā īpašumā, kā arī sniegs informāciju kā reaģēt ugunsgrēka gadījumā.

Instrukcija: Ugunsdrosibas instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiema

PIEVIENOTIE DOKUMENTI